Irish Sea

Sep 22 2014  Not for navigation  info-button
Stations Low Tide High Tide Low Tide High Tide Low Tide High Tide
Date
UTC+1
Height
(m)
Date
UTC+1
Height
(m)
Date
UTC+1
Height
(m)
Date
UTC+1
Height
(m)
Date
UTC+1
Height
(m)
Date
UTC+1
Height
(m)
Portrush
55° 12' 00'' N
6° 39' 00'' W
Su
00:30
 
0.81
Su
06:08
 
1.74
Su
11:46
 
0.84
Su
18:38
 
1.95
Mo
00:55
 
0.75
Mo
06:37
 
1.84
Holyhead
53° 18' 23'' N
4° 36' 53'' W
Su
03:28
 
1.52
Su
09:41
 
4.97
Su
15:40
 
1.64
Su
21:55
 
5.23
Mo
04:04
 
1.29
Mo
10:15
 
5.16
Mumbles
51° 33' 41'' N
3° 57' 41'' W
Su
05:24
 
8.17
Su
11:26
 
2.31
Su
17:41
 
8.50
Su
23:53
 
2.05
Mo
06:05
 
8.62
Avonmouth
51° 30' 00'' N
2° 42' 23'' W
Su
00:16
 
2.68
Su
06:18
 
11.36
Su
12:37
 
2.37
Su
18:37
 
11.86
Mo
01:04
 
1.95
Mo
07:01
 
12.04
Bangor
54° 39' 30'' N
5° 39' 53'' W
Su
04:12
 
0.89
Su
10:30
 
3.07
Su
16:30
 
1.01
Su
22:33
 
3.32
Mo
04:47
 
0.78
Mo
11:04
 
3.16
Portpatrick
54° 50' 11'' N
5° 06' 53'' W
Su
04:48
 
0.87
Su
11:06
 
3.38
Su
17:02
 
0.97
Su
23:07
 
3.61
Mo
05:24
 
0.73
Mo
11:41
 
3.49
Liverpool (Gladstone Dock)
53° 27' 00'' N
3° 00' 41'' W
Su
04:43
 
2.23
Su
10:20
 
8.19
Su
16:57
 
2.33
Su
22:37
 
8.47
Mo
05:24
 
1.84
Mo
10:56
 
8.57
Barmouth
52° 42' 54'' N
4° 02' 23'' W
Su
02:17
 
1.26
Su
07:21
 
4.08
Su
14:26
 
1.34
Su
19:35
 
4.38
Mo
02:53
 
1.09
Mo
07:56
 
4.37
Newport, Gwent
51° 32' 00'' N
2° 58' 18'' W
Su
06:09
 
10.31
Su
12:19
 
1.72
Su
18:28
 
10.79
Mo
00:47
 
1.33
Mo
06:52
 
10.95
Heysham
54° 01' 05'' N
2° 55' 05'' W
Su
04:54
 
2.22
Su
10:30
 
8.38
Su
17:08
 
2.34
Su
22:47
 
8.74
Mo
05:33
 
1.86
Mo
11:07
 
8.81
Workington
54° 38' 00'' N
3° 33' 48'' W
Su
04:58
 
1.94
Su
10:46
 
7.24
Su
17:12
 
2.05
Su
23:02
 
7.56
Mo
05:36
 
1.62
Mo
11:23
 
7.58
Milford Haven
51° 42' 36'' N
5° 02' 00'' W
Su
05:21
 
5.93
Su
11:35
 
1.80
Su
17:39
 
6.24
Mo
00:01
 
1.55
Mo
06:00
 
6.28
Llandudno, Gwynedd
53° 19' 11'' N
3° 49' 30'' W
Su
04:16
 
1.44
Su
10:03
 
6.60
Su
16:30
 
1.55
Su
22:18
 
6.91
Mo
04:54
 
1.12
Mo
10:39
 
6.92
Port Erin
54° 04' 30'' N
4° 45' 29'' W
Su
04:27
 
1.06
Su
10:40
 
4.55
Su
16:40
 
1.18
Su
22:51
 
4.83
Mo
05:03
 
0.86
Mo
11:14
 
4.74
Fishguard
52° 00' 18'' N
4° 58' 17'' W
Su
00:56
 
1.59
Su
06:27
 
3.98
Su
12:59
 
1.60
Su
18:42
 
4.27
Mo
01:30
 
1.39
Mo
07:04
 
4.23